Slik blir tilbudet

Sommerskolen er for dagens 1. til 9. trinn. Det betyr at tilbudet ikke er for skolestarterne. 

  • 1. - 4. trinn vil få tilbud om ulike aktiviteter innen idrett, kultur og fag.
  • 5. - 7. trinn vil få tilbud fra Forskerfabrikken (klikk for å lese om). Blir det mange påmeldte skal vi ha tilleggsaktiviteter.
  • 8.- 9. trinn kan få tilbud om ulike aktiviteter innen idrett, kultur og fag.

All aktivitet vil foregå ved OBUS, både inne og ute.

Det søkes etter

Vi søker både en som kan lede Sommerskolen i Overhalla og i tillegg folk til de ulike aktivitetene.

  • Sommerskoleleder som får ansvaret for mye av planlegging og gjennomføring av sommerskolen i samarbeid med kommunalsjef for oppvekst
  • Personer over 16 år som kan ha ansvar for aktiviteter eller eventuelt bidra sammen med noen på aktiviteter.

Du vil få lønn eter avtale.

Sommerskolelederen må i tillegg jobbe med planlegging i løpet av våren.

Send en kort e-post til kommunalsjef oppvekst Grete Mo innen 10. mai med en kort begrunnelse for hvorfor du søker, hvis dette høres interessant ut! Skriv i tillegg litt om hva du ønsker å bidra med.