Hunn skole ligger på Skage, midt mellom kommunesenteret i Overhalla og Namsos, og er en barneskole med nesten 170 elever og ca 30 ansatte. Skolen har SFO med 50 elever.

Søknadsskjema

Skolen søker etter vernepleier med spesialpedagogikk.

Stillingen vil i hovedsak bestå av undervisningstimer i skolen, i tillegg til timer på SFO, og er knyttet til elev på 1. – 4. trinn. Den som ansettes vil ha et selvstendig planleggingsansvar, i samarbeid med spesialpedagog og kontaktlærere. Planleggingstiden blir innbakt i skoledelen av stillingen, og arbeidsåret følger skoleruta. Arbeidstid i fast timeplan.

Tiltredelse så snart som mulig.

Det er ledig 100% fast stilling som vernepleier.

Arbeidsoppgaver 

· Planlegging, gjennomføring og oppfølging av opplæring for enkeltelev

· Samarbeid om planlegging av oppfølging, IOP og rapport

· Tilrettelegging for å følge klassens planer

· Tett og godt samarbeid med kolleger, foresatte og andre instanser

· Oppgavene kan bli endret ut fra aktuelt behov  

Kvalifikasjoner 

· Vernepleierutdanning med spesialpedagogikk eller annen likeverdig utdanning

· Har god relasjonskompetanse med humor og sensitivitet for barnets uttrykk.

· Har evne til å jobbe systematisk mot mål, med varierte aktiviteter og innfallsvinkler, gjerne med lek som læringsmetodikk.

· Jobber proaktivt, løsningsorientert og tar selvstendige valg begrunnet i barnets beste.

Alle elever i kommunen bruker personlige læringsbrett (iPad) i undervisningen. Kommunen deltar i den nasjonale satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», og i det arbeidet er inkludering og bruk av samarbeidslæring et viktig satsingsområde for Hunn skole.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos rektor Carina Bergin Gustavsen, tlf. 480 20 185.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av ny dato.

Søknadsfrist: 1. april 2020.