Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3830 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 20 km øst for Namsos. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene. 

 

Overhalla sykeheim søker etter ny medarbeider. Har du lyst på nye utfordringer? Vil du være med på å yte gode tjenester til beboerne på Overhalla sykeheim?

Søknadsskjema

Vi søker etter:

  • Vernepleier 80% fast stilling i dag/kveld turnus. 12,5 timers vakter hver 4 helg.

Om Overhalla sykeheim:

Overhalla sykeheim har totalt 35 plasser fordelt på ulike avdelinger; demensavdeling, somatisk langtidsavdeling og korttidsavdeling. Sykeheimen har gjennom flere år hatt ulike prosjekter. Noe som har ført til at vi har blitt god på blant annet velferdsteknologi, dokumentasjon og forflytning. Vi bruker også VR teknologi i forbindelse med opplæring og kurs.

Sykeheimen er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter.

Som vernepleier hos oss går du inn i teamet med sykepleiere og vernepleiere som rullerer på å være teamleder. Våre dyktige helsefagarbeidere har primærkontaktoppgaver og er kontinuiteten i avdeling. Vi har servicearbeidere som ufører indirekte pleieoppgaver, som fører til at sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere får brukt sin tid til pleie og behandling.

For stillingen gjelder:

Det å bidra inn i det helhetlige arbeidet ved sykeheimen. Delta i direkte tjenesteyting til beboere på en faglig, trygg og respektfull måte. Bidra til at ansvarsområder følges opp, og at målsettinger nås.

Er du den vi leter etter?

Det samarbeides på tvers av ulike profesjoner og avdelinger, som gjør at du må være fleksibel og samarbeidsvillig.

Vi er på jakt etter deg som er engasjert, og liker gode faglige diskusjoner og refleksjoner for å utvikle tjenestene vi yter.

Du må være løsningsorientert og endringsvillig.

Det er viktig med gode kommunikasjonsevner, og at du behersker norsk muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Engasjerte kollegaer i alle aldre. Godt arbeidsmiljø og høy faglig kompetanse. Gode muligheter for videreutdanning og kurs med gode avtaler. Årsturnus. Lønn etter tariff. Fleksibel turnus med enten bare lange vakter eller blanding av ordinære vakter og lange vakter for å utløse lengre perioder med fri. Som nyansatt hos oss vil du også få tildelt din egen mentor, som vil følge deg det første året.

For stillingene gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av nyere dato.

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt med enhetsleder Overhalla sykeheim, Karianne Ahlin; epost; karianne.ahlin@overhalla.kommune.no, telefon; 95184842

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no

Søknadsfrist: 23.06.2024