Vegarbeidet kan medføre noe redusert framkommelighet og venting.

Det vil bli asfaltering av vegen i Oktober.