Reguleringsplan for Sjåenget steinuttak - utvidelse (detaljregulering)

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret den 27.10.20, sak 61/20, vedtatt ovennevnte reguleringsplan med bestemmelser, datert 30.1.2020 (bestemmelser sist rev. 24.08.2020).

Vedtatt reguleringsplan kan ses i Planregisteret på kommunens hjemmeside. (Under Snarvei/Aktuelt ligger link til Planregister. (søk henholdsvis på Planident: 2018003 eller planens navn: Sjåenget steinuttak - utvidelse).

Planvedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. Forvaltningslovens Kap. VI, påklages til fylkesmannen. Evt. klage skal framsettes skriftlig og sendes Overhalla kommune Teknisk avdeling, 7863 Overhalla, evt. til e-postadresse: postmottak@overhalla.kommune.no, innen 4 uker fra kunngjøringsdato.

Vedtak kommunestyret
Vedtatt plankart
Vedtatt planbestemmelser
Planbeskrivelse