Alle kommuner skal ha et forliksråd. Politiet er sekreteriat for forliksrådene.

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol.

HVA SKJER I FORLIKSRÅDET? Les mere på politiets sider

Forliksråd

Skal ha tre faste medlemmer og like mange varamedlemmer. Forliksrådsmedlemmer er dommere og dl § 53 gjelder derfor også for dem.

Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlemmer jf. dl §56. Utelukket for valg jf. dl §71 - §72

Møtefullmektiger til forlikstrådet 

En møtefullmektig er en person som representerer den parten som han/hun har fått oppdraget fra. Møtefullmektigen skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av utenforliggende hensyn. En møtefullmektid behøver ikke være bosatt i kommunen. 

Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil 4 år av gangen. Vi skal ha 3 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig og god samfunnsmessig kunnskap og som behersker norsk (både skriftlig og muntlig) godt.

Les mer her: forliksraadet.no.

Er dette noe du kan tenke deg? Meld din interesse til postmottak@overhalle.kommune.no innen 14.8.2020. Hvis du er forliksrådsmedlem eller møtefullmektig i forliksrådet og ønsker å varsle at du ikke ønsker gjenvalg? Send oss beskjed innen samme frist som ovenfor.