Pris for vaksinen er 140 kr. Vi har Vipps.  
 

Influensavaksine anbefales spesielt for:  

  • diabetes type 1 og 2 
  • kronisk lungesykdom  
  • hjerte- og karsykdom 
  • leversvikt 
  • nyresvikt 
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar 
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom


Vi må ha personnummer for registrering av vaksine. 


Hilsen Overhalla helsestasjon (tlf. 993 67 000).