Kommuneledelsen har besluttet at vi fortsatt ikke vil ha utleie av kommunale lokaler inntil vi har god oversikt over smittesituasjonen lokalt. Vi må fortsatt drive et forsterket renhold i smittevernet for å drive kommunale tjenester forsvarlig. Vi prioriterer å opprettholde kommunal drift innenfor helse og oppvekst, der vi har gode rutiner for smittevern. I likhet med skoler og barnehager, velger kommuneledelsen å handle i tråd med gult smittenivå. Dermed ønsker vi også å begrense muligheten for smitte i Overhalla gjennom å sørge for færre kontaktpunkt mellom mennesker innenfor kommunale lokaler.
 

Dette innbefatter blant annet stans i utleie for følgende kommunale lokaler:

  • Horisonten - ingen utleie eller arrangementer. Biblioteket holdes åpent for publikum, med egne smittevernregler.
  • Bassenget på OBUS - brukes kun til svømmeopplæring i skolens regi.
  • Gimle - noe utleie av idrettshall fra 21. september (avtaler er inngått direkte med idrettslaget). Garderober og samfunnssal er stengt for utleie inntil videre.
  • Kommunestyresalen.
  • Treningssalen på helsesenteret er stengt for alle treningsgrupper.

Tiltaket kan berøre noen av våre kommunale gruppetilbud. Du vil få beskjed fra oss dersom ditt tilbud blir begrenset grunnet smittevern.


Hvor lenge varer stengingen?

Vi vil informere fortløpende hvilke vurderinger som gjøres i forbindelse med smittevern videre.


Smittevern: en nasjonal dugnad

Kommuneledelsen har forståelse for at stopp av utleie vil føre til utfordringer for innbyggere som vanligvis benytter våre lokaler. Vi handler i tråd med myndighetenes anbefalinger om å begrense fysiske kontaktpunkter mellom grupper av mennesker, og oppfordrer lag og foreninger til å finne alternative løsninger for sosial kontakt.

Vi håper at alle våre innbyggere vil bidra i dugnaden som kreves for å opprettholde en trygg hverdag for oss alle! 


Mer informasjon

Her finner du en samleside med informasjon om koronasituasjonen.