Lokalet er snart klart i tilknytning til Gimle, og vi håper det blir en attraktiv møteplass for all ungdom på tvers av interesser. Foreløpig åpningstid vil bli 14.30 - 19.00 mandag til  torsdag. Her kan alle gå til og fra som de ønsker. Tilbudet vil ledes av vår nyansatte Ungdomskoordinator - Lene Løberg Andersen.

Mer informasjon om tilbudet kommer!