Gå direkte til søknadsskjema her.

Et av våre store satsingsområder i 2019 og 2020 er ungdom mellom 13 – 19 år. I 2 år fremover trenger vi en ungdommelig, engasjert, energisk, strukturert og ryddig prosjektleder med gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet. Du må være selvstendig, tenke helhetlig og tverrfaglig, ha evnen til både å skaffe deg overblikk, og samtidig ha sans for detaljer, være en god relasjonsbygger, og ha livet til ungdom og folkehelse i fokus. Du bør ha kjennskap til skole og fritid når det gjelder målgruppa, organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter, prosjekt og planarbeid.


Mål:

Vi har over tid sett et behov for å tenke mer helhetlig om et skole- og fritidsmiljø som utvikler og inkluderer ungdom, hvor ulike tilbud og ressurser sees i nærmere sammenheng ut fra et folkehelseperspektiv. Vi gjennomfører en utviklingsprosess hvor vi åpner for nye tanker og muligheter om framtidige tilbud som inkluderer ungdom bredt og hvordan vi skal fortsette å jobbe forebyggende. Framtidige løsninger må spille på alle tilgjengelige ressurser i kommunen og forsterke de prosessene som allerede pågår.

Prosjektet skal munne ut i forslag til plan- og handlingsprogrammet «Ung i Overhalla 2020-2025» som konkretiserer: 

 • Avklaring og utprøving av varierte fritidstilbud og møteplasser som utvikler og inkluderer alle ungdommer og skaper mestring, trivsel og fellesskap.
 • Videreutvikling av et inkluderende læringsmiljø i ungdomsskolen.
 • Samarbeid og partnerskap med frivillig sektor.
 • Organisering og lokalisering av kommunale aktivitets- og fritidstilbud for ungdom.
 • Høy grad av sambruk og utnyttelse av tilgjengelige ressurser.


Du vil samarbeide tett med:

 • Enhetsleder for kultur og samfunn (prosjekteier).
 • Styringsgruppe.
 • Tverrfaglig prosjektgruppe.
 • Arbeidsgrupper etter behov.


Krav om kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-åring høyskole-/universitetsutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende).
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.


Søknad:

Vi du være med på laget vårt? Send oss elektronisk søknad innen 8. april. Spørsmål vedrørende stillingen rettes til enhetsleder for kultur og samfunn, Siri Hongseth.