TV-aksjonen 2019 går til organisasjonen Care Norge. Care er en av verdens største hjelpeorganisasjoner og jobber med nødhjelp og langsiktig bistand. Care er til stede i 93 land.
De kjemper spesielt for fattige kvinners rettigheter.


Hva går pengene til?

Care Norge har valgt aksjonsnavnet "På egne ben".

Målet er å gi minst 400.000 kvinner i noen av verdens mest sårbare områder muligheten til å oppfylle sin rett til å stå på egne ben gjennom tre satsingsområder:

  • Økonomisk frihet – hennes penger, hennes muligheter.
  • Å eie sin egen kropp - hennes kropp, hennes valg.
  • Å ha en stemme som betyr noe – hennes drømmer, hennes stemme.

Du finner mer informasjon på hjemmesiden til TV-aksjonen.


Lokalt i Overhalla

Vi takker Skage sogn sanitetsforening og NKS Maiblomsten for deltakelse i kommunekomiteen i år. De er i disse dager i full sving med å skaffe bøssebærere til årets aksjon - vi håper de blir tatt godt i mot og at folk stiller seg positive til å gjøre en god gjerning søndag 20. oktober.

Overhalla kommune bidrar hvert år til årets TV-aksjon med å organisere og gjennomføre innsamlingsaksjon i vår kommune, samt med et bidrag til aksjonen.

Vi oppfordrer næringslivet i kommunen til å gi et bidrag. Det kan gjøres enkelt her: www.giverstafett.no.

hovedlogo_tva_2019_rgb.jpg