Hva er «Trøndersk matfestival på to hjul i Namdalen»?

Som kjent så ble den opprinnelige Trøndersk Matfestival i Trondheim endret til en regional variant pga. covid19. Arrangement blir det fortsatt, men nå som en regional variant åpent for alle lokalmatprodusenter. Alle Namdalens ordførere har engasjert seg, og ønsker å dra sammen med lokalmattilbyderne og Visit Namdalen på en turné i Namdalen, som forflytter seg fra kommune til kommune de dagene Trøndersk matfestival opprinnelig skulle foregå i Trondheim. Vi ønsker å løfte fram lokalmatprodusenter fra hele Namdalen og bidra til at Namdalinger handler lokalt. Dette blir en virkelig unik mulighet til å markedsføre seg i alle Namdalens hjørner og en svært positiv salgsarena. 


Hvordan er reiseruten?

Se foreløpig reiserute her (DOC) (PDF).

 

Hvem kan være med?

Alle lokalmatprodusenter, store og små! Du tenger ikke være andelshaver i Visit Namdalen, hvis du produserer lokal mat så vil vi ha deg med! Vi ønsker også å få med serveringssteder i de forskjellige kommunene.

 

Hvordan kan du være med?

 

  1. Hele turneen

Som lokalmatprodusent så vil vi ha deg meg på turné! Vi har forståelse for at dere ikke nødvendigvis kan være med på hele rundturen, men håper så mange som mulig kan stille opp underveis og blir med der de har mulighet. Det blir tett program og vi ser for oss at bedriftene selv kan ta imot bestillinger på produkter i forkant slik at det bare er å overlevere, ala Reko-ring, med noe salg på stand. Det er ikke mye tid til rigging av stand underveis på turen. Det er gratis å stille med stand, bedriften dekker selvfølgelig sine egne reise- og overnattingsutgifter. 

Hvilke produkter har du?

Vi vil oppfordre kunder til å bestille varer fra aktørene som blir med på forhånd når vi kommuniserer ut arrangementet. Derfor trenger vi informasjon fra dere om hvilke produkter dere har (produktliste) med oversikt over størrelse/vekt og pris. Det er opp til hver enkelt bedrift å få avtalt overlevering og betaling av varene enten under rundturen eller ved annet tidspunkt.
 

  1. Stå på samme sted

Ønsker du heller å stå en plass hele dagen, eller stå sammen med oss mens vi er i din kommune? Det må du gjerne, bare si ifra når du står på stand så markedsfører vi det som en del av aktiviteten. Det er gratis å stille med stand, bedriften dekker selvfølgelig sine egne reise- og overnattingsutgifter. 
 

  1. Salg av lokalmatkasse fra NamNamdalen

Ønsker du å tilby noen av dine produkter en felles lokalmatkasse fra Namdalen som selges underveis? Dette er noe vi undersøker muligheten for, så gi gjerne beskjed om du har produkter som kan være aktuelle.
 

  1. Serveringssted

Vi ønsker å ha fokus på lokal mat hele uken, også på serveringssteder. Har du en rett med lokale ingredienser, eller kanskje hele menyen har kortreis fokus? Gi beskjed så markedsfører vi dine tilbud som en del av aktiviteten under Trøndersk Matfestival.

 

Vil du være med på Trøndersk Matfestival på hjul i NamNamdalen? Meld fra om dere kan være med på hele turnéen, noen få steder og hvilke produkt dere vil tilby. Påmeldingsfristen er satt til 20. juni 2020 til cathrine@visitnamdalen.no eller bente@visitnamdalen.no så snart som mulig.


Vi håper du blir med på å lage aktivitet rundt lokal mat under Trøndersk matfestival! Dette blir gøy 😊