For barn og unge: (0-18 år)

 • "ungioverhalla" på snapchat - en tjeneste for barn og unge i Overhalla
 • Overhalla helsestasjon:
  • Hovednummer: 993 67 000
  • Helsesykepleier: 908 71 787
  • Psykiatrisk sykepleier: 970 17 031
 • 116 111: Alarmtelefonen for barn og unge
 • 116 123: Mental helse hjelpetelefon
 • 111 006: Vold og overgrepslinjen for utsatte
 • "Barnehusgro" på snapchat
 • 800 333 21: Røde Kors- kors på halsen hjelpetelefon
 • 22 40 00 40: Kirkens SOS krisetelefon
 • 08588: Rustelefonen for rusproblematikk
   

For voksne:

 • Overhalla helsestasjon foreldrehjelp:
  • Hovednummer: 993 67 000
  • Helsesykepleier: 908 71 787
  • Psykiatrisk sykepleier: 970 17 031
 • 116 123: Mental helses hjelpetelefon
 • 116 123: tast 2 Foreldresupport
 • 800 40 008: Støttesenteret for kriminalitetsutsatte


Generelt vil vi i kommunen oppfordre deg til å være oppmerksom og følge med på hvordan andre har det. Om vi ikke kan treffes fysisk, kan kontakte hverandre i form av en melding eller en telefonsamtale. 

Les mer om situasjonen knyttet til koronavirus.