Søknadsskjema

Overhalla kommune og Helse Nord- Trøndelag HF har sammen med Nord Universitet og Norsk Sykepleierforbund utviklet et trainee-program for sykepleiere. Organisasjonene ønsker å rekruttere og utvikle talentfulle, fleksible og faglig sterke sykepleiere som gjennom programmet får økt breddekompetanse og innsikt i de ulike omsorgsnivåene.

Målet med trainee-programmet er å få arbeidserfaring ved ulike fagområder og bidra til å styrke den faglige og organisatoriske forståelsen innenfor ulike tjenestenivå.

· Få økt personlig og faglig trygghet.

· Få kunnskap og erfaring fra ulike avdelinger på ulike omsorgsnivå.

· Få økt bredde- og samhandlingskompetanse.

· Få økt forståelse for helheten i helsevesenet som bidrar til bedre pasientbehandling.

 

VI tilbyr i Trainee-programmet:

. Oppstart uke 34 i 2020.

· 2-årig program med 3 perioder à 8 mnd hvor en veksler på å jobbe i kommunen og sykehuset.

· Felles samlinger/ fagdager med fagspesifikke og praksisrelaterte tema, gruppeveiledning m.m.

· Oppfølging individuelt på tvers av avdelinger/enheter/forvaltningsnivå.

· En spennende og utfordrende jobb med faglig og personlig utvikling.  

· Nettverk med de andre trainee`ene.

· Et unikt konkurransefortrinn innenfor faget.

· 100% stilling med midlertidig ansettelsesforhold under traineeløpet og tilbud om 100% fast stilling etter gjennomført trainee-program.

-Like lønnsvilkår i traineeperioden.

 

Kvalifikasjoner:  

· Ferdig utdannet sykepleier våren 2018-2019-2020.

Personlige egenskaper:

· Liker utfordringer og varierte arbeidsoppgaver

· Har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk muntlig og skriftlig.

· Er lærevillig og strukturert

· Er selvstendig og samarbeider godt med andre

 

Det lyses ut 3 x 100 % trainee-stillinger.

Overhalla kommune: 1 x100% Overhalla sykeheim.

Helse Nord- Trøndelag: 2 x 100%, Sykehuset Namsos på medisinsk og psykiatrisk sengepost.

 

Det er felles søknadsadresse for trainee-programmet.

Gå inn på «ledige stillinger» ved:

www.hnt.no

www.overhalla.komune.no
 

Send oss en søknad der du skriver noe om motivasjonen du har for å søke på trainee-programmet, samt om du har annen relevante informasjon knyttet til søknaden.

Vi ber deg også om å skrive for hvilken organisasjon du ønsker fast stilling i etterkant av det gjennomførte trainee-programmet.

Søknadsfrist 15. mars 2020.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål til stillingene kan rettes til prosjektleder Hege Kristin Kværnø Saugen, tlf. 90 67 76 17