Søknadsskjema


Overhalla kommune og Helse Nord- Trøndelag HF har sammen med Nord Universitet og Norsk Sykepleierforbund utviklet et trainee-program for sykepleiere. Organisasjonene ønsker å rekruttere og utvikle talentfulle, fleksible og faglig sterke sykepleiere som gjennom programmet får økt breddekompetanse og innsikt i de ulike omsorgsnivåene.


Målet med trainee-programmet er:

 • Få økt personlig og faglig trygghet.
 • Få kunnskap og erfaring fra ulike avdelinger på ulike omsorgsnivå.
 • Få økt bredde- og samhandlingskompetanse.
 • Få økt forståelse for helheten i helsevesenet som bidrar til bedre pasientbehandling, sømløse pasientforløp og økt pasientsikkerhet.
   

Vi tilbyr i Trainee-programmet:

 • Oppstart 2019,-1 års bindingstid etter ferdig trainee-program.
 • Veksler på å jobbe i kommune og sykehus, 2-årig med 3 perioder à 8 måneder
 • Felles samlinger/ fagdager med fagspesifikke og praksisrelaterte tema, gruppeveiledning m.m.
 • Oppfølging individuelt på tvers av avdelinger/enheter/forvaltningsnivå.
 • En spennende og utfordrende jobb med faglig og personlig utvikling.  
 • Nettverk med de andre trainee-ene.
 • Et unikt konkurransefortrinn innenfor faget.
 • Tilbud om fast stilling etter gjennomført trainee-program, enten i Overhalla kommune eller ved Sykehuset Namsos.
 • Like lønnsvilkår.
   

Kvalifikasjoner:  

Ferdig utdannet sykepleier våren 2017-2018-2019.
 

Personlige egenskaper:

 • Liker utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk muntlig og skriftlig.
 • Er lærevillig og strukturert
 • Er selvstendig og samarbeider godt med andre


Søknad:

Det er felles elektronisk søknadsskjema for trainee-programmet her. Søknadsfrist er 31. mars 2019.
Skriv en søknad der du skriver noe om motivasjonen du har for å søke på trainee-programmet, samt om du har annen relevante informasjon knyttet til søknaden.
Vi ber deg også om å skrive for hvilken organisasjon du ønsker fast stilling i etterkant av det gjennomførte trainee-programmet.
 

Kontaktinformasjon:

Spørsmål til stillingene kan rettes til prosjektleder Hege Kristin Kværnø Saugen, tlf. 90 67 76 17.