Gå direkte til søknadsskjema

Overhalla barne- og ungdomsskole lyser ut inntil 60 % midlertidig stilling som tospråklig assistent, med forbehold om studieplass. Skolen gir minoritetsspråklige elever i grunnskolen tilpasset opplæring i form av undervisning sammen med klassen. For at elevene skal få best mulig utbytte av timene i klassen har de behov for assistent/tolk. 


Arbeidsoppgaver 

  • Tospråklig tolk/assistent skal i nært samarbeid med skolen og hjemmet hjelpe og støtte elever til å lære norsk og forstå norsk skole og samfunnsliv. 
  • Tospråklig fagopplæring forutsetter et nært samarbeid mellom de ulike lærerne som er involvert i opplæring til flerspråklige elever 


Kvalifikasjoner 

  • Elevens morsmål (syrisk).
  • Ønskelig med erfaring fra skoleverket.
  • Det er viktig at tospråklige assistent/lærer har samme språklige bakgrunn som elevene, samt gode ferdigheter i norsk.


Personlige egenskaper 

  • Strukturert og systematisk.
  • Positivt syn på elevene.
  • Være fleksibel og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
  • Det legges stor vekt på personlig egnethet ved tilsetting.

 

Elektronisk søknad

Søk via elektronisk søknadsskjema innen 4. august.

 


Kontaktinformasjon 

Rektor Sara Kværnø Saugen, 905 67 910.