Barn skal oppleve en mest mulig tobakksfri oppvekst. Det innebærer også at de skal ha vern mot passiv røyking.

Mer informasjon på Helsedirektoratet.no.
 

Se video om tobakksfri skoletid: