Smittetilfellet er så langt avgrenset. En av de smittede har tirsdag 27. juli ca. kl. 12 vært innom og handlet på bensinstasjonen Circke-K i Overhalla. Vi ber alle som har vært innom her i samme tidsrom om å ha lav terskel for å teste seg.

Koronavaksinering haster!

Det er også viktig at så mange som mulig så snart som mulig tar koronavaksine. Vi har nå gitt tilbud om første dose til alle over 18 år i Overhalla. Om du likevel ikke har fått bestilt deg time til vaksinering, bør du ta kontakt med legekontoret på telefon 742 80 300 snarest for å avtale dette. 

Det er ellers grunn til å gi ros til overhallingene for at så mange allerede har blitt med på den dugnaden vaksinering er. Vi har opplevd svært god oppslutning om vaksineringen. Vaksineringen er så langt blitt gjennomført med god bistand fra Saniteten og Røde Kors, og ikke minst med sterk innsats fra ansatte og pensjonister som stiller opp slik at vi klarer å vaksinere også gjennom ferietida i sommer. Nå er det innspurt med vaksinering med første vaksinedose til de siste voksne aldersgruppene, før vi går over til å gi andre dose. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom (også hva angår Delta-varianten av viruset) er høy allerede etter én dose, og er svært god etter to doser. 

Les mer om: