De smittede personene tilhører samme husstand og var begge i karantene da de fikk positivt testresultat på koronavirus. Smittetilfellene nå er knyttet til arbeidsinnvandring, og smittekilde er i utlandet. Det ser dermed ut til at dette er et avgrenset smittetilfelle. Personene følges opp videre i tråd med retningslinjene. 

Vi kommer med mer informasjon om smittesituasjonen i Overhalla utover dagen i morgen.