Er du innbygger i Overhalla kan du nå få tilskudd til kjøp av el-sykkel. Gjennom ordningen kan du få sponset 20% tilskudd (maks kr 3000,-) av den totale prisen på sykkelen.

Overhalla kommune ønsker både å redusere klimautslipp fra transport og å legge til rette for økt hverdagsaktivitet for bedre folkehelse. En ambisjon i Klima- og miljøplan 2014-19 er at Overhalla skal bli sykkelkommune nr. 1 i Namdalen. For mange kan el-sykkel være et reelt alternativ til bil.


Retningslinjer for ordningen - slik går du fram:

  1. Ordningen omfatter innbyggere i Overhalla kommune (innbygger på kjøpstidspunktet).
  2. Innbyggere kan få sponset el-sykkel med 20% av kjøpsprisen (maks kr. 3000),- (i 2018 er totalrammen på kr 70.000,-).
  3. Ordningen er begrenset til 1 sykkel per husstand per år.
  4. Tilskuddet gjelder for el-sykler som er kjøpt i 2018 og etter “Først-til-mølla”-prinsippet til den økonomiske rammen er brukt opp.
  5. Når du har bestemt deg for å kjøpe el-sykkel sender du inn elektronisk søknad om støtte.
  6. Du får deretter tilsagn inntil et visst beløp etter gjeldende kriterier (tilsagnet vil gjelde for én måned fra når du har mottatt det). Du velger selv hvilken butikk du kjøper hos.
  7. Når sykkelen er betalt, kan du få tilskuddet utbetalt ved å laste ned "utbetalingsskjema tilskudd kjøp av el-sykkel". Utfylt utbetalingsskjema vedlagt kvittering for kjøpet leveres i servicesenteret i rådhuset.
  8. Den som søker forplikter seg samtidig til å kunne svare kommunen på spørsmål om sine erfaringer med el-sykkelen inntil 1 år etter mottatt tilskudd.
     

Du kan prøve/låne el-sykkel gratis hos G-sport Overhalla!

 

Aktuelle lenker:
10 gode grunner for å velge el-sykkel
Klima- og miljøplan Overhalla kommune
Sykkelstrategi 2015-2020

 

Ikke overbevist? Se duellen mellom ordfører Per Olav Tyldum på el-sykkel og brannbilen vår!:Fortsatt ikke overbevist? Muskler mot elkraft opp til Klompen (duell mellom Kim Riseth og Petter Vassli).