Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021 fra Sametinget, gjennom ordningen Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer.

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider.


Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider.


Tilskuddene gjelder for 2021

Søknadsfrist: 1.november 2020


Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.