Barnehagene i Overhalla har behov for tilkallingsvikarer.

For å arbeide i barnehage må du:

  •  Ha evnen til å opprette god kontakt med barn, og kunne møte barn, foreldre og medarbeidere med respekt.
  • Legge frem politiattest av nyere dato (3mnd)
  • Hvis du har annet førstespråk enn norsk eller samisk ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. 


Hvis du er interessert, så sender du en e-post til fagsjef for oppvekst Grete Mo, så vil vi ta kontakt med deg.

NB! For arbeid i barnehage må du kunne legge fram politiattest av nyere dato.