Formålet er å kunne bidra til at eldre mennesker i kommunen kan bevare helse og mulighet til å bo trygt og selvstendig i egen bolig lengst mulig. 
 

Hjemmebesøket

Hovedfokuset ved besøket er råd og veiledning om å kunne opprettholde best mulig funksjonsnivå i hverdagen.
Aktuelle tema vil være helse, ernæring, fysiske omgivelser og aktiviteter i hverdagen.
Du vil få informasjon om kommunale tjenester og aktivitetstilbud. Videre kan vi gi råd og veiledning med hensyn til fall/ulykkesforebyggende tiltak og tilrettelegging av bolig.
Er det ønskelig kan vi ta en gjennomgang av bolig sammen med deg for å se om noe kan endres/tilrettelegges.
 

Hjemmebesøket vil bli utført av:

Synnøve Himo (ergoterapeut) eller
May Vold (sykepleier/saksbehandler).

Det vil bli satt av god tid til samtalen. Du trenger ikke å forberede deg noe til besøket, og det vil ikke være ønskelig med noe til servering.
Opplysninger fra besøket vil bli dokumentert i kommunens elektroniske journalsystem og vi er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven.

Vi vil ringe deg ca. 1 uke i forkant for å høre om du tar imot besøk og avtale tidspunkt. Vi håper du vil sette av tid til en hyggelig samtale :)
 

Har du spørsmål?

Kontakt saksbehandler ved hjemmetjenesten, May Vold på telefon 472 79 939.