Ledelse – Utvikling – samhandling


Gå direkte til søknadsskjema


Vi har ledig 100 % stilling som teknisk sjef for snarlig tiltredelse. Teknisk sjef er leder for teknisk enhet, som består av ca 26 årsverk. Teknisk sjef rapporterer til kommunedirektøren.  

Overhalla kommune har fokus på aktiv utvikling av lokalsamfunnet og av kommunen som tjenesteyter. Vi har flere større og spennende prosjekter i gang og under planlegging, spesielt innenfor eiendomsutvikling, arealforvaltning og tilrettelegging for bosetting og næring. Kommunens miljøprofil og klima- og miljøplan er en drivkraft når det gjelder utvikling av kommunens tjenester, infrastruktur og bygningsmasse.

Stillingen medfører også utstrakt kontakt med privat virksomhet og publikum. Vi vektlegger å yte god service overfor brukerne og å ha en kvalitativ god tjeneste med høy etisk standard.  

Din evne til å tenke overordnet, strategisk og å sikre gjennomføring, vil være avgjørende for å lykkes.


Hovedarbeidsområder:

 • Helhetlig ledelse med økonomi-, personal og fagansvar for det kommunaltekniske tjenesteområdet (byggesaksbehandling, oppmåling, regulerings- og planarbeid, vann/avløp/renovasjon, forurensning, kommunale veier, forvaltning/drift/vedlikehold/utvikling av kommunale bygg og øvrige anlegg m.v.).
 • Planlegging og saksbehandling innen området.
 • Prosjektledelse innen ansvarsområdet.
 • Delta i felles prosesser som skal utvikle Overhalla kommune.
 • Samarbeid med øvrige kommunale tjenester og andre samarbeidspartnere.
   

Vi søker etter en medarbeider som:

 • Har relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå.
 • Har erfaring fra ledelse som stimulerer til samarbeid, dialog og et godt arbeidsmiljø.
 • Er engasjert og ønsker å bidra til utvikling av lokalsamfunnet.
 • Er nytenkende, systematisk, har god gjennomføringsevne og arbeidskapasitet.
 • Er god til å kommunisere, med god evne til skriftlig og muntlig formulering.
 • Legger vekt på tjenester med høy servicegrad overfor innbyggere og andre.
 • Har kjennskap til offentlige anskaffelser.
 • Har forståelse for å jobbe i en politisk styrt organisasjon.
   

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling med meningsfulle og samfunnsviktige oppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø også på tvers av fag- og tjenesteområder.
 • Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon: Kommunedirektør Trond Stenvik tlf. 97 14 03 92


Søk via elektronisk søknadsskjema her innen 1.12.2020.


Video produsert av NA-Kreativ: