Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3885 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 25 km øst for Namsos). Kommunen har 3 kommunale barnehager og en privat barnehage. Det satses mye på å gi barna trygge og gode tilbud gjennom dyktige ansatte og et miljø som vi satser mye på å få best mulig for alle barn. Barnehagene sammen med skolene i kommunen deltar i en nasjonal satsing «Inkluderende barnehage- og skolemiljø».  

Skage barnehage ligger på Skage. Barnehagen har ledig stilling som styrer med tiltredelse 1. september 2020. 

Det skjer mye spennende i barnehagene våre. Har du lyst til å lede pedagogisk utvikling og tydelig ser koblingen mellom et godt miljø og barnets utvikling, da ønsker vi deg velkommen på laget! 

Søknadsskjema

Styrer - Skage barnehage 

Det er ledig 100% fast stilling som styrer i Skage barnehage.  

Skage barnehage var ny i 2017 og har kapasitet for ca 140 barn. Bygget er miljøvennlig som et nesten nullenergibygg og er landets første Svanemerkede barnehage. 

Vi søker styrer som: 

 • Har godkjent førskolelærerutdanning og styrerkompetanse. Det er fortrinnsvis ønskelig med styrerutdanning, eller annen relevant lederutdanning. I tillegg er det ønskelig med ledererfaring. 
 • Har god kunnskap om offentlig administrasjon og forvaltning. 
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. 
 • Er selvstendig, fleksibel, tydelig, målrettet og handlingsdyktig. 
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 
 • Har erfaring og interesse for tverretatlig samhandling. 
 • Har tanker om hvordan et team sammen kan skape en god kultur. 
 • Har evne til å inspirere og samarbeide godt med barn, foreldre og ansatte. 
 • Har god kompetanse i bruk av IKT, og ser nytten av digitale verktøy både i barnehagen og i samarbeid med andre 
 • Er en god relasjonsleder 
 • Har en løsningsfokusert lederstil. 
 • Har et positivt og reflektert barnesyn. 

Vi tilbyr: 

· Samarbeid i ledergruppe. 

· Ansvarsområde og oppgaver som: 

 • Faglig, økonomisk og administrativt ansvar for barnehageteamet i henhold til gjeldende regelverk og økonomiske rammer. 
 • Ansvar for å utarbeide mål og handlingsplaner i tråd med kommunens strategi. 
 • Personalansvar i egen barnehage. 
 • Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. 
 • Lønn etter avtale. 

  

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos fagsjef for oppvekst Grete Mo (tlf. 92 83 17 32). 

Den som blir tilsatt, må legge fram politiattest av ny dato. Søknadsfrist: 7. april

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no