Oppdatert 4.1.20 kl 16.05:

Reparasjonen av fyllinga ved Gløymem bru er ferdig og trafikken over brua går som normalt.

Vannstanden i Eidsvatnet er på retur og situasjonen her forventes å normaliseres i løpet av kort tid.

Overhalla kommune går tilbake til normal drift.
 

Oppdatert 4.1.20 kl 11.15:

Reparasjon av fylling ved Gløymem bru pågår, forventet ferdig i ettermiddag.

FV17 ved Sandhaugen er nå åpnet. For øvrige veger som er berørt av flom/ras følg med på Vegvesen.no / trafikkmeldinger.
 

Oppdatering kl. 23.00:

FV7040 (Sørsida av Namsen) ble åpnet igjen ca. kl 22.00.
 

Oppdatering kl 15.00:

Kriseledelsen oppfatter at flommen sannsynligvis har nådd sin topp og at situasjonen etterhvert vil normaliseres. Kriseledelsen vil følge utviklingen fortløpende i helga. Vi ber innbyggerne følge med og eventuelt varsle videre om det skulle oppstå hendelser av betydning. Politiet kan kontaktes på tlf. 02800. Vegtrafikksentralen nås på tlf. 175.

-------------------------------------------------

FV7040 (sørsida av Namsen) er stengt pga flom mellom Ranem bru og Vibstadøya og ved Opdal. Det er for enkelte husstander omkjøringsmulighet over Grandaunvegen. 15 husstander her er isolerte så lenge vegen er stengt.

FV 7052 er stengt pga ras ved Brudalen (Melavegen).

FV17 er stengt 1 km nord for Skogmo (Sandhaugen) og ved Vassbotna. 62 husstander er isolerte her så lenge vegen er stengt. 

Gløymem bru på Lysbergvegen på Flasnes har fått innsnevret kjørefeltet (for personbiler) pga utvasking av masser på deler av kjørebanen ved brufoten mot FV17. Brua er stengt for tyngre kjøretøy. Utbedres så snart fylkesvegen åpnes.

Kommunens kriseledelse er satt og følger situasjonen fortløpende. Det er etablert kontakt med Røde Kors som kan bistå etter behov.

Ved akutt behov for helsehjelp ring tlf. 113.

Ved eventuelle hendelser som knyttes til flom/ras kan teknisk sjef Torbjørn Høyen kontaktes på tlf. 90839041.

Informasjonen her oppdateres fortløpende.