I forbindelse med massetransport av berg til elveforebygging (Namsen vassdraget) i regi av NVE har det skjedd skader på vegen. Dette skal utbedres, og vegen blir dermed periodevis stengt.
- Informasjon fra Statens vegvesen.