Omkjøring er lagt til innkjørsel til høyre før Ranem bru, på motsatt side av kirken.

Besøkende til helsesenteret anbefales å parkere ved kirken eller utenfor kommunehuset så langt det er mulig.

Alle ansatte bør parkere på den nye plassen bak kommunehuset. 

Stengingen skyldes arbeider i forbindelse med utbygging på helsetomta.