Mandag 9. september er det kommune- og fylkestingsvalg.

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på forhåndsstemmelokalet eller valglokalet, kan du ta kontakt for å få stemt hjemme eller der du oppholder deg.
Er du på sykeheimen trenger du ikke å kontakte oss. Der blir det forhåndsstemmegivning tirsdag 3. september kl. 13.00 - 15.00.