Overhalla kommune preges av vekst og økt bolyst. Dette er bakgrunnen for at kommunen ønsker å gå i gang med stedsutvikling av Ranemsletta. Stedsanalysen er et viktig første
steg i den videre utviklingen av Ranemsletta. Du kan se og lese analysen her.

Videre arbeid med stedsutviklingen vil komme i forbindelse med oppstart av reguleringsplan for Ranemsletta. Oppstart av reguleringsplanarbeidet er ikke fastsatt, men det tas sikte på en oppstart til høsten.


Mer om stedsutvikling i Overhalla her