Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. 

Startlån kan også gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.

Startlån innvilges etter Husbankens retningslinjer for ordningen: Startlån og tilskudd fra kommunen - Husbanken

Har du spørsmål om lånet eller søknaden, vennligst ta kontakt med Teknisk avdeling, tlf 41 53 65 27