Vi kan tilby følgende sommerjobber: 
 

Turistvert Haugum Mølle 

Sommeren 2020 vil Haugum Mølle ha åpent mellom 10:00-15:00 mandag til fredag. Det er behov for to turistverter som kan guide besøkende rundt i laksefiskeutstillinga, drive enkel turistinformasjon og servere kaffe og vafler til besøkende. En spennende og ny jobb der du i tillegg får ansvar for at turistene får høre hva Overhalla har å by på.

Guidingen vil foregå på norsk og engelsk etter manus. Opplæring vil bli gitt.  

Det er behov for: 

 • To ungdommer uke 26-27 
 • To ungdommer uke 28-29 
 • To ungdommer uke 30-31 

 

Teknisk avdeling 

Liker du å være utendørs og være i aktivitet? Teknisk avdeling har i uke 27-28 behov for: 

 • Seks ungdommer i alderen 15-19 år. Hovedarbeidsoppgave husmaling. 
 • Arbeidsleder. En stødig og ansvarsfull ungdom som skal ha ansvar for å følge opp husmaling og delta aktivt i arbeidet. Denne personen må ha førerkort klasse B og være i alderen 19-21 år. 

   

Praktiske opplysninger: 

 • Arbeidstid vil være mandag-fredag 10:00-15:00 på begge arbeidsstedene. 
 • Lønn etter tariff.  
 • Sommerjobbene er forbeholdt ungdom bosatt i Overhalla. 
 • Søkere må ha fylt 15 år.  
   

Søknaden må inneholde: 

 • Navn 
 • Alder 
 • Litt om deg selv 
 • Hvorfor du søker jobben 
 • Hvilken jobb du søker på 
 • Søker du på turistvertjobben må oppgi hvilke to uker som passer deg best. 


Søknaden sendes til gunhild.lokken@overhalla.kommune.no. Søknadsfristen er 7. juni. 

Spørsmål? Ta kontakt med Gunhild tlf. 950 56 987 eller e-post gunhild.lokken@overhalla.kommune.no