Barnehage 

Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars. 

  • For barn som har plass i barnehage i Overhalla, må det søkes på nytt ved ønske om endret plasstype, eller ved ønske om overflytting til annen barnehage
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2021, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Retten gjelder hvis det søkes om plass i hovedopptaket, der ønsket oppstartdato legges inn. 
  • Barnehagene tilbyr plasstypene 50 %, 60 %, 80 % og helplass. 
  • Har du tidligere søkt barnehageplass men ikke fått tildelt, må du søke på nytt i hovedopptaket.
  • Her finner du søknadsskjema for alle barnehager (også Gammelstua – privat barnehage). Du må søke via Vigilos nettside, ikke mobil-app.
     

Skolefritidsordning (SFO)

Det åpnes opp for søknader for skolefritidsordningene fra 1.mars, med søknadsfrist 1. april.

Det må søkes om plass for hvert skoleår. Vi gjør oppmerksom på at du må søke via Vigilos nettside, ikke mobil-app.

Gå inn her for å se hvordan du kan søke om SFO-plass.
 

Kulturskolen 

Overhalla kulturskole har søknads- og re-registreringsfrist 15. mai

Se informasjon om tilbud og søknadsskjema.