Skolefritidsordning

Søknadsfristen er 1. april
Skolefritidsordningene i de kommunale skolene har følgende tilbud: 1-10 timer, 11-19 timer og 20 timer eller mer. Det må søkes om plass for hvert skoleår.
For skoleåret 2020/2021 vil det bli sendt ut informasjon direkte fra skolene om hvordan søknad om SFO-plass skal gjøres.

Søknad til SFO skal fra i år (2020) gjøres gjennom VIGILO oppvekstsystem:
1. Logg deg inn med nettadressen: vigilo.no/overhalla
2. Velg foresatt (hvis du er ansatt i skole eller barnehage i Overhalla kan du bruke den innloggingen du allerede har i Vigilo)     
    Deretter: Logg inn OAS øverst i høyre hjørne.
3. Bruk samme innlogging som du har til nettbanken.
4. Når du er logget inn vil du finne det barnet du har tilknytning til i Vigilo og meldingen: "Søknad om SFO-plass"
5. I meldingen finner du de 2 stegene du må gjennom for å søke a) Fylle ut et SKJEMA for de dagene/tidspunktene du ønsker SFO-tilbud. b) Bekrefte din søknad om plass i menyfeltet SØKNAD i Vigilo.
6. Etter 1. april vil du få tildelt SFO-plass gjennom Vigilo som du må takke ja eller nei til.

   
Her kan du finne mer informasjon om SFO.


Kulturskolen

Overhalla kulturskole har søknadsfrist 15. mai. Informasjon om tilbud og søknadsskjema blir lagt ut på kommunens hjemmesider.
Her kan du finne mer informasjon om kulturskolen.


Barnehage

Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars. For barn som har plass i barnehage i Overhalla, må det søkes på nytt ved ønske om endret plasstype, eller ved ønske om overflytting til annen barnehage. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2020, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Retten gjelder hvis det søkes om plass i hovedopptaket, der ønsket oppstartdato legges inn.
De som allerede har inne søknad men ikke har fått tildelt barnehageplass, trenger ikke å søke på nytt i hovedopptaket.

Her finner du elekronisk søknadsskjema for alle barnehager (også Gammelstua – privat barnehage).

Barnehagene tilbyr plasstypene: 50 %, 60 %, 80 % og helplass.


Her kan du finne mer informasjon om barnehagene.