Barnehage

Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars. For barn som har plass i barnehage i Overhalla, må det søkes på nytt ved ønske om endret plasstype, eller ved ønske om overflytting til annen barnehage. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2019, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Retten gjelder hvis det søkes om plass i hovedopptaket, der ønsket oppstartdato legges inn.
NB! De som tidligere har sendt søknad men ikke har fått tildelt plass, må søke på nytt på grunn av overgang til nytt datasystem!

Her finner du elekronisk søknadsskjema for alle barnehager (også Gammelstua – privat barnehage).

Barnehagene tilbyr plasstypene: 50 %, 60 %, 80 % og helplass.


Her kan du finne mer informasjon om barnehagene.
 

Skolefritidsordning

Søknadsfrist for skolefritidsordningene er i år 1. april på grunn av overgang til elektronisk søknadsskjema. Egen informasjon om søknadsprosessen vil bli sendt ut til foresatte når søknadssystemet er på plass. Skolefritidsordningene har følgende tilbud: 1-10 timer, 11-19 timer og 20 timer eller mer. Det må søkes om plass for hvert skoleår.
Her kan du finne mer informasjon om SFO.


Kulturskolen

Overhalla kulturskole har søknadsfrist 15. mai. Informasjon om tilbud og søknadsskjema blir lagt ut på kommunens hjemmesider.
Her kan du finne mer informasjon om kulturskolen.