Søknad om spillemidler leveres elektronisk på Anleggsregister.no - https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Alle må ha organisasjonsnummer og innlogging må gjøres med elektronisk ID

Nye søknader, gjentatte søknader og fornyede søknader leveres her.

På Anleggsregister.no finnes også mye informasjon om dokumentasjon som må innhentes, og hjelp til utfylling.

På siden Gode idrettsanlegg, https://www.godeidrettsanlegg.no/ finnes tips og råd til alle typer anlegg, fra de små nærmiljøanlegg til større ordinære idrettsanlegg.

Lykke til med søknadsprosessen, og ta kontakt så hjelper vi dere videre.

Kontaktperson Overhalla kommune: Annbjørg Eidheim

annbjorg.eidheim@overhalla.kommune.no

Tlf: 41536527

Anleggsplanen er oversikt over alle anlegg i kommunen. Planen skal revideres i forbindelse med behandling av neste års søknader.

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg (DOC) (PDF)