Regjeringen varslet 19.2.21 noen endringer i nasjonale retningslinjer og regelverk fra 23. februar 2021. I hovedsak er dette lettelser for barn, unge og studenter. Det gjøres også enkelte endringer for arrangementer. Les mer på Regjeringen.no... 

Dette er de viktigste endringene:

  • Fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjenopptas - både innendørs og utendørs aktiviteter. Dette innebærer at aktivitet på Gimle for denne gruppen kan gjenopptas, og Basen åpner igjen. Kulturskolen vil ha samme tilbud som før jul 2020.
  • Ungdomsskoler og videregående skoler settes til gult nivå, og elever kan ha ordinær undervisning på skolen med samme smittevernregler som før jul 2020.
     
  • Besøksforbudet oppheves, og det er igjen mulighet for å ha inntil 5 gjester på besøk (forutsatt at 1-metersregelen holdes). Allikevel oppfordres vi til å begrense antallet ulike personer vi har sosial kontakt med, for å begrense eventuell smitte.
  • Private sammenkomster utenfor hjemmet begrenses til inntil 10 personer innendørs, og inntil 20 personer utendørs.
  • Arrangementer for voksne bør utsettes inntil videre. 
  • Det nasjonale skjenkeforbudet oppheves fra midnatt natt til fredag 22. januar. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. 

 

Mer informasjon om koronasituasjonen i Overhalla