Det vil alltid være utleier/arrangør/driver/eier som er ansvarlig for planlegging og iverksetting av alle smitteverntiltak for å forebygge og ivareta gjester. Gjester er ikke ansvarlig for annet enn å ivareta sine personlige forhold. Hvis gjester opptrer uforsvarlig eller bryter smittevernregler satt av driver, må driver gjøre en vurdering av relevant tiltak.

Reiselivsnæringen må også bidra til å holde smittepresset lavt. Derfor er det svært viktig at alle berørte aktører følger opp retningslinjene. Det vil være avgjørende for en gradvis åpning framover.

Sjekklisten finner du her.

Se gjerne også nyttig informasjon fra UDI om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise og utreise til Norge.