Smittetilfellet har en mulig sammenheng med tidligere tilfeller i Overhalla. 167 elever ved Olav Duun VGS er satt i karantene. I tillegg vil dette gjelde flere lærere.

Ytterligere ett familiemedlem, som også er elev på Olav Duun videregående skole, har forkjølelsessymptomer. Denne eleven er satt i isolasjon, og vil testes i dag.

Den smittede er også butikkansatt i Overhalla. Enkelte ansatte i butikken er satt i karantene. Kommuneoverlegen vurderer at det er lav risiko for smitte til kunder.

Namsos og Overhalla kommuner samarbeider nå med Olav Duun videregående skole for å koordinere arbeidet med smittesporing. Kommunene jobber med å identifisere øvrige nærkontakter.

Hvilke elever er satt i karantene?
Elevene som er satt i karantene er:

  • 2. og 3. klasse idrett

Alle disse 60 er satt i umiddelbar karantene og testes i morgen. Siste kontakt med smittede var 30. oktober, og karantene varer dermed til og med 9. november.

  • I tillegg er 1. klasse på alle studieforberedende fag (idrettsfag, musikk, dans og drama og studiespesialisering) satt i umiddelbar karantene og testes i morgen. Dette utgjør 107 elever. Siste kontakt med den isolerte eleven var 4. november, og elevene settes derfor i karantene til og med 14. november.

Totalt utgjør dette 167 elever.

Det totale smittebildet i fylket utfordrer kapasiteten ved laboratoriet på St. Olavs Hospital, og det tar derfor noe lengre tid å få prøvesvar. Kommunene håper å motta prøvesvar i løpet av helga. 

Alle berørte som skal testes i Overhalla har fått beskjed om det og testes fredag.

 

Jeg er ikke i karantene, men har symptomer – hvordan kan jeg bestille koronatest?

Dersom du har symptomer, må du ta kontakt på koronatelefonen for å bestille test.

Råd om karantene

Voksne i karantene bør holde avstand til andre voksne i husstanden for å hindre smittespredning. Det er bestemte krav til egnet karantenested.

Personer som allerede er i karantene når de får typiske symptomer på covid-19 (luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet eller tap av smak- eller luktesans), regnes som «sannsynlig covid-19-tilfeller» inntil prøvesvar foreligger. Deres hustandsmedlemmer må i karantene i påvente av prøvesvar.  Hvis du er i karantene og utvikler symptomer til tross for én negativ test, ber vi om at du melder deg til en ny test. 

Dersom du blir pålagt karantene er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19, eller fordi du har reist i et land eller en region med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene. Uansett årsak til karantenen varer den i 10 døgn. Karantenen skal forebygge videre smitte.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt på koronatelefonen.

Du kan også bruke de nasjonale informasjonskanalene:

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30) 

helsenorge.no https://helsenorge.no/koronavirus 

På helsenorge.no finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn og få svar på spørsmål  

 

Nye nasjonale retningslinjer:
Regjeringen har i dag ellers gått ut med skjerpede retningslinjer som alle bør sette seg inn i. Generelt anbefales det nå at alle i de kommende ukene i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andreLes mer på regjeringens nettside.

Du kan også bidra!
I den situasjonen som nå er lokalt er det fortsatt avgjørende at vi alle må forsøke å begrense antall nærkontakter. Vi må også fortsette å være nøye med å holde god avstand og håndhygiene. Får man en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- og luktesans, sår hals, eller føler seg syke, så hold deg hjemme og ta kontakt med koronatelefonen for å vurdere testing for Covid-19.