Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål selv om eksamen avlyses. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst, men dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Se mer informasjon fra Utdanningsdirektoratet.