Overhalla barne- og ungdomsskole og Overhalla Montessoriskole: Alle elever starter 09.00.

Hunn skole: 1. trinn starter 09.00. Alle andre trinn starter 08.30.

Skolefritidsordningene starter samme dag.

Informasjon om skoleskyssrutene.

Velkommen til skolestart!