Overhalla barne- og ungdomsskole og Overhalla Montessoriskole:           
Alle elever starter 09.00.

Hunn skole: Alle elever starter 08.30

Skolefritidsordningene starter samme dag.

Velkommen til skolestart!