AtB i Trondheim har ansvaret for ruteplanene.
Disse finner dere ved å klikke her (skolerutene er inndelt kommunevis).