Generell informasjon om skoleskyss i Overhalla

Informasjon om skoleskyss og SFO

Har barnet delt bosted?

Her finner du informasjon og søknad om skoleskyss for elev som bor skiftvis hos mor og far
 

Fylkeskommunens retningslinjer for skoleskyss

Her kan du lese hele dokumentet fra Trøndelag fylkeskommune.