Søknadsfrist for neste skoleår er 1. april. Informasjon om søknadsprosess sendes ut direkte fra skolene til de klassetrinn dette gjelder.

Søknad til SFO skal fra i år (2020) gjøres gjennom VIGILO oppvekstsystem:

1. Logg deg inn med nettadressen: vigilo.no/overhalla
2. Velg foresatt (hvis du er ansatt i skole eller barnehage i Overhalla kan du bruke den innloggingen du allerede har i Vigilo)      
    Deretter: Logg inn OAS øverst i høyre hjørne.
3. Bruk samme innlogging som du har til nettbanken.
4. Når du er logget inn vil du finne det barnet du har tilknytning til i Vigilo og meldingen: "Søknad om SFO-plass"
5. I meldingen finner du de 2 stegene du må gjennom for å søke a) Fylle ut et SKJEMA for de dagene/tidspunktene du ønsker SFO-tilbud. b) Bekrefte din søknad om plass i menyfeltet SØKNAD i Vigilo.
6. Etter 1. april vil du få tildelt SFO-plass gjennom Vigilo som du må takke ja eller nei til.


Kontakt oss

OBUS (Overhalla barne- og ungdomsskole)
Hunn skole


Informasjon om skoleskyss
Betalingssatser oppvekst
Søknad om redusert betaling på SFO for 1. og 2. trinn
Søknad om redusert betaling/friplass


Nyttige lenker

Generell info om SFO