Alderspensjon, krav om

Arbeidsavklaringspenger, søknad om

Barnehageplass - søknad om plass innenfor barnehageåret. Frist for å søke i hovedopptaket er 1. mars. 
Mer info om barnehage - søknad om redusert betaling

Barnetrygd, krav om

Bostøtte, søknad om

Byggesak, her finner du søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken

Endring av styrer/stedfortreder ved salgs- og skjenkesteder, skjema. Mer info

Europeisk helsetrygdkort, bestille

Fastlege, finne eller bytte

Flyttemelding til folkeregisteret (Skatteetaten)

Gravferdsstønad, informasjon og søknad om

Grunnstønad, søknad om

Helse og omsorg, søknad om tjenester og bolig

Hjelpestønad, søknad om

Infomappe for tilflyttere, få tilsendt

Kontantstøtte til småbarnsforeldre, krav om

Kulturmidler, søknad om

Kulturskole Info og Søknadsskjema
Informasjon om skoleskyss, SFO og kulturskole
Søknad om redusert betaling/friplass kulturskole

Ledsagerbevis, søknad om

Logoped, henvisning til

Melde feil/mangler ved nettstedet

Melding om lag/organisasjon

Motorisert ferdsel i utmark (scooter), søknad om

NAV: søknad om kommunale tjenester i NAVHer finner du digitalt søknadsskjema (økonomisk sosialhjelp)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, søknad om

Registrering av anlegg (spillemidler)

Reservere deg mot reklame - klistremerke til postkassa (spare miljøet for unødvendig avfall)

Skolefritidsordning (SFO):
Informasjon om skoleskyss og SFO
Søknad om redusert betaling på SFO for 1. og 2. trinn
Søknad om redusert betaling/friplass SFO

Skattekort, bestille nytt

Skjenkebevilling for enkelt anledning og ambulerende bevilling, søknad om
Serverings- og skjenkebevilling, søknad om

Skoleskyss for elever som bor skiftvis hos mor og far, søknad om

Startlån, søknad om

Stillingssøknad

Vergemål, nyttige skjema

Vielse - bestilling av borgerlig vielse