Har du sett en slik plakat når du er på skitur?

Målet med plakatene er at du kan vippse løypekjøreren så mye du føler for selv. 
- Løypene har ulike vippsnummer og mottaker, avhengig av hvor du går på ski. Går du på ski til Koltjønnhytta er det løypekjørerne der som får penger, går du på ski på Øysletta, støtter du løypekjørerne der osv. 

Riktig god tur!  1f 60a.png

Oversikt over løyper og Vipps-nummer

Solem - Himovatnet (5 km)
Holdes åpen hver helg fra det er føre. Kjøres også midt i uka ved behov
Vipps: 86676

Rundt Hanshaugen (4 km)
Holdes åpen hver helg fra midt i februar
Vipps: 86676

Lysløype Leddmyra - Hammer/Skilleås (ca. 10 km)
Holdes åpen i ukedagene
Vipps: 502388

Leddmyra - Svalia (12 km)
Holdes åpen hver helg fra det er føre
Kjøres også Svalia - Vindåsen (4 km) midt i uka ved behov
Vipps: 502388

Barlia - Svalia - Vindåsen
Vipps: 46546730

Lysløype Øysletta
Heglem - Heglemsfjellet - Leirdalen - Reinsjøen - Snøhytta (26 km)
Holdes åpen hver helg fra det er føre
Vipps: 502057

Reinbjør/Hammer/Berg - Koltjønnhytta - Liasetra (14,5 km)
Holder løypa åpen så lenge det er føre
Vipps: 505524