Videre framdrift vil være å kunngjøre konkurransegrunnlaget for opparbeidelse av tomtefeltet. Kunngjøringen vil skje via doffin og på kommunens hjemmeside.

Salgsgrunnlaget vil bli kunngjort nærmere, og opparbeidelsen vil starte i løpet av inneværende år.