Leder

Signy Anne Sellæg

Mobilnummer 414 74 633
E-post

signy.selleg@gmail.com

Postadresse Ristadveien 87
7860 Skage i Namdalen
Styre Valg av nytt styre i Skage sogn sanitetsforening ved årsmøtet 9. februar 2017.

Leder: Signy Anne Sellæg
Nestleder: Hilde Aas
Kasserer: Magnhild Mentsen
Sekretær: Kirsten Hildrum
Styremedlem: Bjørg Amdal
Styremedlem: Guri Mette Grande