Se direktesendingen her.

Les og last ned sakliste med vedlegg til kommunestyremøte her.

Saksliste

Utvalgs-saksnr.


Tittel

 

PS 59/23

Referat til kommunestyremøte 14. november

 

PS 60/23

Valg av medlemmer og varamedlemmer til Overhalla Eldreråd for perioden 2023-2027

 

PS 61/23

Valg av eierrepresentant og vararepresentanter til årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA

 

PS 62/23

Valg av representant og vararepresentant til Vannregionutvalget i Trøndelag (VRU)

 

PS 63/23

Valg av representant og vararepresentanter for generalforsamling i Landssammenslutninga av vasskraftkommuner (LVK)

 

PS 64/23

Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet Midt-Norge 110- sentral IKS

 

PS 65/23

Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet IKA Trøndelag IKS

 

PS 66/23

Valg av næringsutvalg for perioden 2023- 2027

 

PS 67/23

Valg av representant og vararepresentant til Midtre Namdal Kirkelige fellesråd

 

PS 68/23

Virksomhetsrapport 2. tertial 2023

 

PS 69/23

Forslag om lokal forskrift om adgang til å fatte vedtak om ekstraordinær båndtvang

 

PS 70/23

Laserskanning i Trøndelag 2024. Finansiering av prosjektet.

 

PS 71/23

Kulturminneplan Overhalla kommune 2023 - 2030

 

PS 72/23

Bygging av to tremannsboliger til utleie i Krabbstumarka boligfelt